Strada Teleorman 53A, Cluj-Napoca, Romania
contact@intrerupatoare-tactile.ro
0765 999 915
Publicat la 2019-12-18 12:49:33

Prizele sunt necesare pentru conectarea oricărui aparat electric, la reţeaua electrică, prin intermediul unei fişe de curent. Cele mai importante caracteristici electrice ale prizelor sunt tensiunea de alimentare (230Vac în sistemul monofazat) şi curentul suportat (uzual în România 6A sau 16A).

Tipuri de prize

Există mai multe categorii după care se pot clasifica prizele electrice:

În funcţie de modul de conectare şi de tipul reţelei electrice se întâlnesc:

 • prizele monofazate, conectate la reţeaua monofazată(casnică), 230Vac, 16A

 • prize trifazate, conectate la reţeaua industrial trifazată 400Vac, şi diferiţi curenţi (16A, 32A, 64A) .

 

În funcţie de gradul de protecţie, prizele se clasifică în:

 • prize cu împământare. Împământarea unui circuit electric reprezintă un mijloc de protecţie care are rolul de a diminua pericolul de electrocutare involuntară sau funcţionare defectuoasă a aparatului electric. Pentru o siguranţă sporită se recomandă utilizarea prizelor cu împământare. Prizele cu împământare se deosebesc prin cele două lamele ale contactului de împământare dispuse pe lateralul celor doi poli Fază şi Nul.

 • prize fără împământare.

 

În funcţie de standardele folosite în fiecare ţară:

 • Standard german (cel mai des întâlnit standard şi în România). În general aceste prize sunt complet echipate şi se pot monta direct în dozele din perete. În cazul acestor prize nu este obligatorie modificarea dozelor rotunde existente în blocurile şi locuinţele vechi, putându-se fixa cu gheare.

 • Standardul Modular (Italian) prezintă avantajul unei modularităţi mai mari. Se pot face mult mai uşor combinaţii de diferite aparate. În general trebuie realizată o înlocuire a dozelor din perete, cu doze speciale pentru aparatajul modular. Alegerea echipamentelor este puţin mai dificilă decât în cazul aparatajului standard german, fiind necesare mai multe referinţe (doze de aparat, suporţi de montare, mecanisme, rame decorative).

 

Alte standarde sunt britanic, american, francez, însă mult mai rar întâlnite în România.

 

În funcţie de modalitatea de montaj, prizele pot fi:

 • aplicate pe perete (folosite în cazul în care instalaţia electrică este realizată aparent pe perete, în cazul renovărilor când se doreşte adăugarea unui circuit electric adiţional aparent)

 • îngropate în tencuială atunci când instalaţia electrică s-a realizat prin perete până în dozele specifice aparatelor electrice).

 

În funcţie de materialele din care sunt confecţionate, prizele pot fi:

 • ceramice. Ceramica este materialul tradiţional din care sunt confecţionate prizele, dar în ultimii 20 de ani, acest material a fost înlocuit pe scară tot mai largă de polimeri rezistenţi la foc, care asigură o durată mai mare de viaţă pentru aparatele electrice.

 • din polimeri. Prizele din polimeri au în general o adâncime mai mică, ceea ce le permite montarea mai uşoară în dozele standard (în doze încap conductoare cu o lungime mai mare şi montarea se poate face mai uşor).

 

În funcţie de sistemul de fixare în doze, prizele pot fi clasificate în:

 • prize cu fixare cu gheare

 • prize cu fixare cu şuruburi.

 

În cazul în care se utilizează doze vechi, fără posibilitatea fixării aparatelor cu şuruburi, este nevoie de utilizarea unei prize cu gheare. Aceste prize prezintă dezavantajul că în cazul în care consumatorul nu este deconectat cu atenţie (priza trebuie ţinută cu o mână şi ştecherul extras cu cealaltă), ar putea fi smulse din perete. În cazul utilizării fixării cu gheare, dacă ghearele sunt strânse cu o garnitură elastică, în timpul funcţionării aceasta se rupe, şi re-montarea în doză poate deveni dificilă (ghearele rămânând expandate).

Se recomandă utilizarea prizelor cu gheare retractabile (ghearele se strâng automat), pentru o montare mai uşoară în doză. Pericolul smulgerii este mult mai mic în cazul în care prizele sunt fixate cu şuruburi în dozele din perete. În multe situaţii, prizele permit ambele moduri de fixare.

 

În funcţie de gradul de protecţie contra umidităţii şi prafului, se diferenţiază:

 • prize cu protecţie IP44 sau IP55 (indicate a se folosi în locurile cu umiditate ridicată: terase, balcoane, subsoluri)

 • prize fără protecţie.

   

Atenţie! În băi nu se recomandă folosirea prizelor electrice la 230Vac, din cauza pericolului mare de electrocutare. În băi se pot folosi prize speciale (prize pentru aparate de bărbierit, prize cu transformatoare separate).

 

În funcţie de numărul de aparate pe care le puteţi conecta, prizele pot fi:

 • simple (pot conecta un singur consumator)

 • duble (pot conecta doi consumatori)

 • triple (pot conecta trei consumatori)

 • cvadruple (pot conecta patru consumatori)

 • cvintuple (pot conecta cinci consumatori).

În cazul acestor prize, curentul maxim este de 16A. Prizele multiple trebuiesc folosite cu atenţie pentru a nu se depăşi curentul maxim admis de 16A (consumatorii din prizele multiple nu trebuie să aibă un consum cumulat mai mare de 16A).

 

În funcţie de formă şi culoare

Există o multitudine de forme şi culori care permit asortarea prizelor cu decorul casei. Prizele au devenit din ce în ce mai mult un element de decor în cazul unei locuinţe.

 

Instalarea prizelor

Instalarea prizelor şi a oricărui aparat electric se recomandă a fi efectuată de o persoană specializată (electricieni autorizaţi).

Pentru conectarea unui aparat electric (prize) la circuitul electric este obligatoriu deconectarea circuitului respectiv de la reţeaua electrică pentru a preveni electrocutarea accidentală.

Pentru conectarea unei prize la circuitul electric, se dezizolează 10-15mm din capetele conductoarelor electrice şi se conectează la bornele prizei.

Atenţie! Circuitul de împământare trebuie conectat la bornele de împământare ale prizei.

Numărul prizelor se stabileşte în funcţie de necesităţile fiecărui client şi în funcţie de numărul consumatorilor care trebuiesc conectaţi la reţeaua electrică.

 

Concluzii:

 • Prizele reprezintă o cauză importantă a producerii incendiilor cauzate de defecţiuni ale instalaţiei electrice.

 • Pe piaţă există multe modele de prize de diferite calităţi. Pentru siguranţa bunurilor şi a persoanelor este recomandată folosirea unor prize de calitate. Acestea trebuie să fie ferme şi să nu se slăbească în timp. Prizele trebuie să fie confecţionate din materiale de calitate care să asigure o rezistenţă cât mai mare în timp. În cazul prizelor ceramice, aceasta (ceramica) se poate sparge în timp, făcând prizele inutilizabile.

 • Pentru alegerea standardului prizelor este foarte important de ştiut că dacă se doreşte utilizarea standardului modular Italian este necesară schimbarea dozelor din perete.

 • În cazul ghearelor de fixare, este preferabil ca acestea să fie retractabile (şi nu cu fixare cu elastic), şi să nu rănească mâinile. Ghearele trebuie să fie solide pentru a asigura o fixare fermă în doză.

 • Pentru o montare cât mai facilă, este ideal ca prizele să aibă bornele deşurubate, pregatite pentru a conecta conductoarele. Este important ca adâncimea prizei să fie cât mai mică. În acest fel în doză se poate păstra o rezervă mai mare a conductorului, şi conectarea prizei se va putea face mai uşor la o distanţă mai mare faţă de doză şi apoi fixate în doză.

 • Pe circuitele care sunt prevăzute cu circuit de împământare trebuie folosite prize cu împământare.

 • Atenţie la curentul maxim suportat de prize, 6A sau 16A. Acesta nu trebuie depăşit, un curent mai mare putând duce la distrugerea prizei şi/sau incendii sau alte evenimente neplăcute.