Strada Teleorman 53A, Cluj-Napoca, Romania
contact@intrerupatoare-tactile.ro
0765 999 915
Publicat la 2019-11-11 11:41:21

Senzorul este un dispozitiv tehnic care reacționează calitativ sau cantitativ prin mărimi proprii măsurabile, la anumite proprietăți fizice sau chimice ale mediului din preajma lui. Ca parte componentă a unui aparat sau sistem tehnic detector poate măsura/înregistra de exemplu presiunea, umiditatea, câmpul magnetic, accelerația, forța, intensitatea sonoră, radiații ș.a. Provine din latină: sensus = simț.

Senzorul este un dispozitiv care măsoară o mărime fizică (masă, presiune, temperatură, umiditate etc.) și o transformă într-un semnal care poate fi citit de către un observator printr-un instrument sau poate fi prelucrat.

Senzorii pot fi mecanici sau electrici. Senzorii pot detecta însuşiri fizice sau chimice. Senzorii fizici pot detecta salinitatea unei soluţii de apă pe baza rezistivităţii electrice a acesteia. Senzorii chimici pot detecta anumite substanţe pe baza reacţiilor chimice cunoscute ale acestora. Caracterul acid sau bazic al unei substanţe se determină cu ajutorul hârtiei de turnesol. O culoare roşie indică un caracter acid, în timp ce o culoare albastră indică un caracter bazic.

 

Tipuri de senzori folosiţi în automatizări:

 

  • senzor de mişcare - detectează prezenţa radiaţiei în infraroşu emisă de corpul uman. Senzorii de mișcare sunt o componentă tehnică care poate determina calitatea sau mai degrabă cantitatea măsurată a proprietăților fizice și chimice cum ar fi: temperatura, radiațiile termice, umiditatea, presiune, sunetul și luminozitatea. Aceste măsuri sunt convertite în semnale electrice. Primii senzori funcționali au fost utilizați în industria armamentului. În prezent senzorii de mișcare sunt utilizați frecvent şi cei mai răspândiţi sunt cei în sistemele anti efracţie, și pot fi montați de la ușile de la supermarket până la magazinul din benzinării. Senzorii de mișcare fac viața mai ușoară persoanelor care nu pot deschide o ușa, de asemenea senzorii de mișcare asigură securitatea casei prin detectarea mișcării și aprinderea luminii de exemplu.

  • un radar este un senzor care permite descoperirea obiectelor cu ajutorul undelor electromagnetice reflectate de acestea.

  • senzor optic - detectează obiectele din mediul înconjurător pe baza luminii reflectate de acestea.

  • senzor de lumină - permite activarea unui circuit electric (a unui bec) atunci când nivelul de luminozitate scade sub un anumit nivel.

  • senzor de toxicitate - permite detectarea la timp a zonelor cu atmosferă viciată.

  • senzor de temperatură - permite pornirea sau oprirea unei circuit de încălzire, funcţie de temperatura setată.

  • senzor de presiune - permite unităţii electronice de calcul de la bordul autovehiculelor moderne să seteze parametrii de combustie ai motorului funcţie de altitudinea şoselei pe care se efectuează deplasarea.

  • senzor de proximitate. În sens larg proximitatea se referă la gradul de apropiere dintre două obiecte, dintre care unul reprezintă sistemul de referinţă. Senzorii de proximitate sunt senzori de investigare, a căror particularităţi constau în distanţele mici de acţiune (zecimi de mm şi mm), şi în faptul că în multe cazuri sunt utilizaţi la sesizarea prezenţei în zona de acţiune.

  • senzor de fum - are rolul de a genera un semnal de alarmă în cazul în care detectează urme de fum. Acest semnal fie este transmis - în cadrul unui sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu unui panou de control (în instituții, centre comerciale sau rezidențiale ori clădiri industriale), fie este convertit într-un semnal audio sau luminos local.

  • senzor de inundaţie - detectează scurgerile de apă sau lichide în bucătării, băi, subsoluri, birouri, magazine, camere mecanice, depozite, etc. prin trimiterea de notificări de tip push prin intermediul aplicaţiei mobile, dar şi printr-un sunet de alertă.